آیا شرایط علوم تجربی در هدایت تحصیلی سال ۱۳۹۹ را دارید ؟

هدایت تحصیلی نهم

آزمون دهنده گرامی :

هدف از پاسخگویی به سوالات زیر اینست که مشخص شود آیا شما شرایط پیش نیاز انتخاب رشته علوم تجربی را در پایه دهم دارید ؟

پس صادقانه و به دقت به سوالات پاسخ دهید و  احتمال کسب شرایط رشته علوم تجربی خود را  مشاهده کنید .

 

[Live Chat by Supsystic]