جمعه , مهر ۸ ۱۴۰۱

آزمون استعداد علوم انسانی

استعداد یابی علوم انسانی

آزمون استعداد یابی علوم انسانی تناسب ویژگی های شما  با رشته علوم انسانی در پایه دهم  را  مشخص می سازد

لطفا با صداقت کامل و دقت پاسخ دهید . این آزمون  برای دانش آموزان  نهم طراحی شده است .