چهارشنبه , مهر ۱۳ ۱۴۰۱

آنچه برای قبولی آزمون نمونه -تیزهوشان لازم است بدانید

شیوه طرح سوالات در آزمون تیزهوشان پایه نهم به دهم، به صورت ترکیبی و شامل دو دسته سوال استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی می باشد. در واقع هدف از طراحی سوالات بخش استعداد تحلیلی، تخمین و بررسی وضعیت هوش و استعداد دانش آموز می باشد و ۲۰ درصد نمره آزمون نیز وابسته به سوالات بخش تحلیلی است. هر ساله ۱۵ سوال برای بخش استعدد تحلیلی مطرح می شود و دانش آموزان ۱۵ دقیقه فرصت دارند تا به سوالات پاسخ دهند. برای تسلط بر حل سوالات بخش استعداد تحلیلی، نیاز به مطالعه هیچ منبع درسی و کمک آموزشی نیست، زیرا سوالات بر مبنای ارزیابی توانایی های دانش آموز طراحی می شود، اما برای آشنایی با فرم سوالات این قسمت می توان سوالات بخش استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان سال های گذشته را مطالعه نمود. قسمت اعظم سوالات آزمون تیزهوشان پایه نهم به دهم را، سوالات بخش استعداد تحصیلی تشکیل می دهد در واقع مجموعا ۹۰ سوال طراحی می شود که ۷۵ سوال به سوالات قسمت استعداد تحصیلی اختصاص دارد. برخلاف سوالات تحلیلی سوالات قسمت تحصیلی منطبق بر کتاب درسی و از دروس پایه هشتم و نهم طراحی می شود. نحوه تقسم بندی سوالات نیز بدین گونه است که حدود یک سوم سوالات از پایه هشتم و دو سوم سوالات نیز از پایه نهم  طراحی می شود. در ضمن برای پاسخگویی به بخش تحصیلی ۱۰۵ دقیقه فرصت داده می شود.

تعداد سوال سوال ضریب
ریاضیات ۲۰ ۳
علوم تجربی ۱۷ ۲
مطالعات اجتماعی ۱۵ ۱
زبان و ادبیات فارسی ۱۵ ۲
قران و معارف اسلامی ۸ ۲

 

  • تمام سوالات آزمون تیزهوشان اعم از سوالات بخش تحلیلی و بخش تحصیلی به صورت تستی و چهار گزینه ای می باشد.
  • نحوه نمره دهی به سوالات بدین صورت است که به ازای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط ۱ نمره منفی لحاظ می شود. در ضمن سوالاتی که دارای بیش از یک پاسخ می باشند، ۱ نمره منفی را شامل می شوند.
  • برای قبولی در آزمون نمونه دولتی تقریبا باید ۷۰ درصد سوالات هر درس یجز درس ریاضی  پاسخ دهید البته این درصد ها بستگی به آمادگی سایر شرکت کنندگان دارد .
  •  خواندن درست سوال و گزینه های در این آزمون بسیار مهم است بنابراین آرامش و دقت در پاسخگویی و علامت زدن در پاسخنامه  و جلوگیری از اشتباه در وارد کردن پاسخ به مدیریت زمان شما در جلسه امتحان بستگی دارد .